Duża skuteczność w tym jak raportować do BDO i KOBIZE

o są różne, ale najczęstszą jest to, że wiele firm nie posiada niezbędnej wiedzy lub zasobów, aby zarządzać swoim wpływem na środowi

Duża skuteczność w tym jak raportować do BDO i KOBIZE Obsługa BDO dla firm

Jest to problem nie tylko globalny

Outsourcing środowiskowy to rozwijająca się branża, w której coraz więcej firm chce zlecić swoje obowiązki środowiskowe na zewnątrz. Przyczyny tego są różne, ale najczęstszą jest to, że wiele firm nie posiada niezbędnej wiedzy lub zasobów, aby zarządzać swoim wpływem na środowi