Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur” – 2015r. – klasa II, III

Międzynarodowy konkurs „Kangur Matematyczny” jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, od klasy drugiej szkoły podstawowej do klas maturalnych w liceach i technikach. Rozgrywany jest sześciu kategoriach, które obejmują następujące klasy:

 

Żaczek klasy 2 szkół podstawowych;
Maluch klasy 3 i 4 szkół podstawowych;

 

Konkurs ma charakter jednorazowego testu. Zadania oraz termin są ustalane przez władze stowarzyszenia Kangourou Sans Frontie`res. Na rozwiązanie testu przeznaczone jest 75 minut.

Test konkursowy w kategorii „Żaczek” zawiera 21 zadań o różnym stopniu trudności (7 zadań po 3 punkty, 7 zadań po 4 punkty i 7 zadań po 5 punktów). Uczeń uczestniczący w Konkursie tej kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia konkursu 21 punktów.
Test konkursowy w kategorii „Maluch” zawiera 24 zadania o różnym stopniu trudności (8 zadań po 3 punkty, 8 zadań po 4 punkty i 8 zadań po 5 punktów). Uczeń uczestniczący w Konkursie tej kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia konkursu 24 punkty.     Do każdego zadania dołączonych jest 5 odpowiedzi, z których dokładnie jedna jest poprawna. Za brak odpowiedzi uczestnik otrzymuje zero punktów, natomiast za odpowiedź błędną lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi, otrzymuje punkty ujemne w liczbie 25% przewidzianych za dane zadanie.

W czasie trwania Konkursu nie wolno korzystać z kalkulatorów.

Wspólna dla wszystkich krajów data konkursu oraz te same zestawy pytań dla poszczególnych poziomów podnoszą atrakcyjność konkursu. Wprawdzie wyniki Konkursu mogłyby być wykorzystane do opracowania międzynarodowych rankingów czy innych form rywalizacji pomiędzy krajami (jak ma to miejsce np. w przypadku Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej), jednak nie byłoby to zgodne z główną ideą konkursu, którą jest sprowokowanie jak najliczniejszej manifestacji matematycznej o charakterze wspólnej, intelektualnej zabawy. Dzień konkursu, „Dzień Kangura” stał się już w szkołach wielu krajów prawdziwym świętem matematyki, nie ograniczającym się wyłącznie do samego konkursu. Jest też okazją do realizowania innych form popularyzacji matematyki.

Wyniki Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny” – „Żaczek” kl. II  – kwiecień2015r.

Ilość uczestników w województwie dolnośląskim 2572

Progi punktowe: Laureat >= 100.00, wynik bdb >=90.00, wyróżnienie >=66.50

Aleksander Przybylski – Nagroda dla  Laureata                           100 pkt

Krzysztof Ferneza –  bardzo dobry wynik                                          98.75 pkt

Pola Trybuchowska – bardzo dobry wynik                                         92.50 pkt

Jan Zamojski –  wyróżnienie                                                               88.50 pkt

Katarzyna Jędrzejczak –  wyróżnienie                                               80.00 pkt

Jagoda Paszkiewicz –  wyróżnienie                                                   80.00 pkt

Aleksandra Paliło –  wyróżnienie                                                        75.00 pkt

Magda Gumińska –  wyróżnienie                                                       68.75 pkt

 

Wyniki Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny” –  „Maluch” – kl. III – kwiecień 2015r.

Ilość uczestników w województwie dolnośląskim 2560

Progi punktowe: Laureat >= 109.00, wynik bdb >=97.50, wyróżnienie >=71.00

Marlena Hotloś  – wyróżnienie                                                        95.00 pkt

Antek Chachulski – wyróżnienie                                                    91.25 pkt

Laura Lappo – wyróżnienie                                                            86.25 pkt

Karolina Przybyła – wyróżnienie                                                   86.25 pkt

Mikołaj Piejko – wyróżnienie                                                          79.75 pkt

Alicja Dróżdż – wyróżnienie                                                           78.75 pkt

Weronika Wołkowska – wyróżnienie                                            73.75 pt

Maksymilian Pordzik – wyróżnienie                                             73.75 pkt

Hanna Baziukiewicz – wyróżnienie                                                73.75 pkt

 Facebook IconYouTube IconOdwiedź nas na Google+