Nauczyciel z klasą… :) Order Uśmiechu przyznany inaczej

Order Uśmiechu przyznany inaczej…

Artykuł ten dedykuję nauczycielowi mojego syna, pani Marii, zwanej najczęściej Mają,  z wdzięcznością za prawdziwie kreatywną edukację, wydobywanie drzemiącego w dzieciach potencjału i talentu, mobilizowanie rodzin do wspólnego działania na rzecz szkolnej i klasowej społeczności, i wreszcie za miłość do nauczycielskiej profesji, traktowanej jako powołanie, a nie jako zawód.

 

 

 

Artykuł ten jest także poświęcony tym wszystkim nauczycielom, którzy z pasją i zaangażowaniem podejmują się roli przewodnika po meandrach wiedzy naszych dzieci.

 

„Nigdy nie miej wątpliwości, że mała grupa rozważnych, zaangażowanych ludzi może zmienić świat. W rzeczywistości, to jedyna siła, która cokolwiek zmienia…”(Margaret Mead)

maja3

Poniższy wiersz, z którym spotkałam się na jednej z konferencji dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych w Kanadzie, zmienił na zawsze moje podejście do procesu nauki i nauczania. Zrozumiałam, że pracując z małym dzieckiem, trzeba nie tylko bawić się i eksperymentować w trakcie przekazywania wiedzy, ale przede wszystkim obserwować dzieci i być wspomagającym interpretatorem dziecięcych starań w procesie zdobywania przez nie nowych umiejętności i informacji. Traktowanie ucznia, jako osobę wnoszącą cenny wkład w życie klasy, jest również kluczowe – młody nie znaczy niekompetentny do dzielenia się nowymi dla innych wiadomościami czy umiejętnościami. Dzieci również spełniają w pewnych momentach rolę nauczycielską we wspólnej podróży szkolnej społeczności ku nowym horyzontom rozwoju.

What is the teacher  by Alan. A. Glatthorn

maja2

What is a teacher?
A guide, not a guard Kim jest nauczyciel? Przewodnikiem, nie strażnikiem.

What is learning?
A journey, not a destination. Czym jest nauka? Podróżą, nie portem przeznaczenia.

What is discovery?
Questioning the answers, not answering the questions.Czym jest odkrywanie? Kwestionowaniem odpowiedzi, nie odpowiadaniem na pytania.

What is the process?
Discovering ideas, not covering content.Czym jest proces uczenia się? Odkrywaniem pomysłów, nie przerabianiem materiału.

What is the goal?
Open minds, not closed issues. Jaki jest cel nauczania? Otwarty umysł, nie zamknięte rozwiązania.

What is the test?
Being and becoming, not remembering and reviewing. Czym jest egzamin? Byciem i docieraniem, nie zapamiętywaniem i powtórką.

What is the school?
Whatever we choose to make it. Czym jest szkoła? Tym, czym wybierzemy i uczynimy by była.

Tłumaczenie: Katarzyna Georgiou

Nauka w klasie prowadzonej przez panią Maję, jest właśnie taką podróżą, w której każdy jest po części sobie sterem i okrętem, a czasem i kapitanem całej flotylli umysłów.

Z przyjemnością patrzę, jak mój syn z ochotą się wybiera do szkoły, pamięta o prawie wszystkich zadaniach, jest chętny do współpracy w licznych projektach, jakie się dzieją w jego klasie, i na to, w jak coraz dojrzalszy sposób udziela się w społeczności klasowej.

Z zainteresowaniem obserwuję, jak postępuje integracja rodziców, współpraca, wzajemna pomoc, kontakty pozaszkolne i uprzejmość dorosłych wobec siebie.

I z największą radością spoglądam na sposób rozwiązywania problemów i interpersonalnych starć uczniowskich pod kierunkiem Pani Marii Kapitanowej. Jak zgrabnie przerzuca odpowiedzialność za czyny na barki uczniowskie, wyjaśniając sporne sytuacje, ucząc solidarności i różnicy pomiędzy donosicielstwem, a odpowiedzialnością za zdrowie i dobro klasowych kolegów, i na oddelegowywanie spraw dotyczących większości uczniów pod dyskusję na otwartym wiecu klasowym, gdzie dzieci same wypowiadają się i oceniają zachowania współplemieńców lub współwinowajców 🙂

Z ciekawością śledzę każde wypracowanie spoza programu szkolnego, stawiające wyzwania przed dziećmi – interpretacji świata wraz z jego problemami ważnymi nie tylko dla dorosłych, samokrytycznego spojrzenia na własne działania, osiągnięcia i niedociągnięcia, czy też puszczenia wolno wodzy wyobraźni i nakreślenia futurystycznych wizji lepszej rzeczywistości.

maja4

Pani Maju, zbliża się koniec szkolnego roku, pełnego intensywnej i kreatywnej energii. Wyrażam wdzięczność matki i koleżeńskie uznanie za piękno, jakie wnosi Pani w życie dzieci, klasy i szkoły. Po wakacjach powrócimy, tak dzieci jak i rodzice, na ostatni rok wspólnej podróży w klasie trzeciej. Będzie zapewne jeszcze ciekawsza i pełna niespodzianek zapierających dech w piersi i wyciskająca łzy wzruszenia. Dziękuję, że Jesteś…

 

„Nasze relacje z dziećmi nie są zdeterminowane tym, czym są dzieci, ale tym, jak sobie je wyobrażamy. Więc wyobrażajmy sobie wnikliwie i dogłębnie.” (James Hillman in the book Reclaiming The Inner Child)

© Katarzyna Georgiou

 

 

 Facebook IconYouTube IconOdwiedź nas na Google+