IX Festiwal Kolęd i Pastorałek „Świąteczne śpiewanie”

IX FESTIWAL KOLĘD I PASTORAŁEK „ŚWIĄTECZNE ŚPIEWANIE”

Wrocław, 8 stycznia 2016

Dzieci z chóru „Alis” wzięły udział w Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Świąteczne śpiewanie”.

Gratulujemy laureatom nagrody. 🙂

 

1. ORGANIZATOR Zespół „Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży”, ul. H.Kołłątaja 20, 50-007 Wrocław

2. CELE FESTIWALU  prezentacja dorobku artystycznego dziecięcych zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych  rozbudzanie aktywności artystycznej dzieci  propagowanie polskich kolęd i pastorałek wśród dzieci  dbanie o poszanowanie polskiej tradycji

3. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE  w festiwalu mogą uczestniczyć dziecięce zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne ze szkół podstawowych i placówek wychowania pozaszkolnego (na poziomie szkoły podstawowej)  każdy zespół wykonuje 2 utwory o tematyce świątecznej, w tym obowiązkowo polską kolędę lub pastorałkę  dopuszczalny akompaniament: instrumentalny (akompaniator/zespół muzyczny) lub półplayback (bez nagranych chórków i drugich głosów)  liczba uczestników: do 20 osób  czas prezentacji: do 10 minut  wyklucza się udział grup tanecznych i baletowych  regulamin i karta zgłoszenia do pobrania na stronie www.mdk.wroclaw.pl  w celu częściowego pokrycia kosztów organizacyjnych pobierana będzie opłata 40 złotych od każdego występującego zespołu; wpłatę z dopiskiem „ŚWIATECZNE ŚPIEWANIE 2016” i podaniem nazwy zespołu należy dokonać w kasie organizatora lub na konto Rady Rodziców MDK: PKO BP S.A. IV/Wrocław 89 1020 5242 0000 2202 0018 7526 do dnia 12 grudnia 2015

4. KRYTERIA OCENY i NAGRODY Profesjonalne. jury oceniać będzie dobór repertuaru dostosowany do wieku i możliwości wykonawców, interpretację oraz ogólny wyraz artystyczny. Po dokonaniu oceny prezentowanych utworów jury przyzna: Grand Prix festiwalu, nagrodę specjalną za najlepsze wykonanie tradycyjnej kolędy lub pastorałki polskiej oraz nagrody i wyróżnienia w 2 kategoriach wiekowych: uczniowie klas 0-3 i 4-6. Laureaci, oprócz nagrody rzeczowej, otrzymają statuetkę „ŚPIEWAJĄCEGO ANIOŁA”, wykonaną w pracowni witrażu CEKDiM. Jury ma prawo do innego podziału nagród i wyróżnień. Wszystkie zespoły i ich opiekunowie otrzymają dyplomy.

 Facebook IconYouTube IconOdwiedź nas na Google+