Gimnastyka korekcyjna

Prawidłowa postawa ciała w znacznym stopniu decyduje o zdrowiu naszego dziecka. Tempo życia i postęp cywilizacji przyczynia się do zmniejszenia aktywności ruchowej i treningu zdrowotnego prowadząc do dysfunkcji układu ruchowego. W wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym obserwuje się liczne wady rozwojowe w postawie ciała dzieci. Są to niekiedy słabo zaznaczone dysfunkcje ruchowe, które można łatwo skorygować i usunąć. Jedne z nich wynikają z wątłości budowy, niewystarczającej odporności organizmu, bądź są skutkiem przebytych chorób, urazów, a jeszcze inne wywodzą się z nieprawidłowych nawyków, nieodpowiednich warunków życia i żywienia. Brak odpowiednich nawyków oraz zaniedbania w zakresie prawidłowej postawy ciała prowadzą do utrwalania się wad postawy, a co się z tym wiąże powstawaniem chorób z nimi związanych w późniejszym etapie życia.

Dlatego stawiamy na zdrowie i wzmacniamy organizm poprzez systematyczne ćwiczenia i oraz uczymy jak funkcjonować w prawidłowej postawie(podczas stania, leżenia czy siadu) przez cały dzień.

Do celów i zadań gimnastyki korekcyjnej należy:
• Uświadomienie dziecku i rodzicom istniejącej wady i wynikających z niej zagrożeń w późniejszym życiu.
• Skorygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała i doprowadzenie jej do stanu prawidłowego.
• Rozwój sprawności fizycznej dziecka do stanu uznanego za prawidłowy.
• Kształtowanie nawyku prawidłowej postawy ciała.
• Niedopuszczenie do powstania wad postawy ciała, gdy zaistnieją warunki sprzyjające ich powstaniu .
• Kształtowanie u dziecka nawyku prawidłowej postawy we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego.
• Poprawienie zaburzeń w rozwoju motoryki dziecka, poprawienie ogólnej sprawności i wydolności organizmu dziecka poprzez ćwiczenia oddechowe, kształtujące i wytrzymałościowe, a także zabawy i gry ruchowe z elementami ćwiczeń korekcyjnych dla danej wady.
• Poprawienie działania układów : układu krążeniowego, oddechowego i narządów ruchu
• Zwiększenie zakresu ruchomości w stawach, rozciągnięcie, skracanie oraz wzmocnienie odpowiednich grup mięśniowych.Facebook IconYouTube IconOdwiedź nas na Google+