Szachy w szkole i przedszkolu

      Szachy to dyscyplina mająca już 2000 lat swojej historii, łącząca elementy sportu, nauki
i sztuki
. Stwarza nieograniczone możliwości wykazania inicjatywy i fantazji. Rozwijając wyobraźnię, pamięć, zdolność abstrakcyjnego, logicznego myślenia kształtuje cechy charakteru nieodzowne do osiągnięcia zwycięstwa na szachownicy,  jak i w życiu.

Szachy są sportem umysłowym ze wszystkimi elementami sportowej rywalizacji wymagającej umiejętności panowania nad sobą, wytrwałości, przezorności, odwagi, woli zwycięstwa. Rozwijają inteligencję i zdolności twórcze. Niezaprzeczalne są walory szachów społeczne, kulturalne i wychowawcze.

Szachy wyrabiają umiejętność panowania nad sobą, wytrwałość, przezorność
i odwagę, poczucie odpowiedzialności za własne decyzje. Uczą prostej prawdy, że własne zdanie i ocena nie zawsze są słuszne i prawdziwe. Uczą więc myśleć obiektywnie i nie lekceważyć żadnego przeciwnika. Szachy wdrażają do stosowania w życiu zasady „fair play”.

Nauka gry w szachy oraz konieczne ćwiczenia praktyczne i teoretyczne, wpływają dodatnio na zwiększenie aktywności umysłowej, giętkość pamięci, przyczyniając się do rozwoju inteligencji, rozbudzenia twórczych zdolności.

Biorąc pod uwagę powyższe, można określić w jakich płaszczyznach szachy wpływają na rozwój psychiczny i intelektualny dziecka:

  1. Rozwój zainteresowań – dziecko poznaje dyscyplinę, której istotą jest samodzielne, logiczne rozumowanie, łączące poszczególne elementy wiedzy w jedną harmonijną całość;
  2. Aktywność twórcza. Dziecko samo kreuje wydarzenia na szachownicy i ponosi za nie odpowiedzialność;
  3. Rozwijanie pamięci i uwagi
  4. Myślenie logiczno-wyobrażeniowe
  5. Rozwój pozytywnych cech osobowości – szachy wykształcają poczucie obiektywizmu, uznawanie prawd innych ludzi, uczą tolerancji i reakcji na niepowodzenia;
  6. Konsekwencja i wytrwałość w działaniu – dzieci mające styczność z szachami, zupełnie inaczej podchodzą do porażek. Zazwyczaj ponownie starają się rozwiązać określony problem i czynią to aż do skutku, podczas gdy ich rówieśnicy bądź rezygnują z wykonania zadania, bądź też obniżają sobie skalę trudności;

 Facebook IconYouTube IconOdwiedź nas na Google+