Język angielski


Logo-alisJęzyk Angielski w Zespole Edukacyjnym „Alis” jest prowadzony w grupach przedszkolnych 5 razy w tygodniu.

Nauka opiera się o zainteresowanie dzieci nauką języka angielskiego i czerpania z niej przyjemności. Poprzez zestawy piosenek, rymowanek, gier ruchowo-językowych, czytanie książek i opowiadań oraz przyswajanie i utrwalanie podstawowych pytań, zwrotów i pełno-zdaniowych odpowiedzi z zakresu zainteresowań i tradycjonalnej dziecięcej kultury, dzieci są motywowane do posługiwania się językiem w sposób użytkowy i kreatywny.

Ta baza językowa jest później rozbudowywana w klasach szkolnych przy jednoczesnym rozwijaniu wzrokowych umiejętności czytania, rozpoznawania kluczowego słownictwa oraz rozwój wstępnej umiejętności pisania. Nauka języka w klasach 1-3 wspomagana jest unikalnymi materiałami edukacyjnymi dostosowanymi do potrzeb i umiejętności dzieci. Takimi pomocami są gry słowne „Bingo”, książki, puzzle i historyjki słowno-obrazkowe, gry przedmiotowo-słowne, płyty audio CD oraz składanki słowne promujące budowanie zdań, pytań, zwrotów i wyrażeń.

Zajęcia języka angielskiego są otwarte dla rodziców, którzy chcieliby zobaczyć je w praktyce.Facebook IconYouTube IconOdwiedź nas na Google+