Judo


Logo-alisJudo fun jest specjalnie utworzonym programem zajęć ruchowych dla dzieci w wieku przedszkolnym, które znajdują się poniżej progu wiekowego pozwalającego na rozpoczęcie treningu w początkujących grupach szkoleniowych. Jako dolną granicę wieku wyznacza się dzieci ok. 4 roku życia.

Judo Fun jest od dawna wprowadzane do szkół i przedszkoli na całym świecie jako jedne z pierwszych zajęć ruchowych u dzieci rozpoczynające właściwy system wychowania fizycznego. Specyfika wykonywanych ćwiczeń oraz różnorodność zabaw w dużym stopniu zwiększa zadowolenie i chęć uczestnictwa, wpływając na aktywność ruchową zapewnia prawidłowy rozwój każdego dziecka.

Zajęcia judo dla najmłodszych powodują rozładowanie nadmiernej energii spowodowanej duża aktywnością układu nerwowego charakterystyczną dla dzieci w wieku od 4 do 8 lat. Bezpieczeństwo zajęć prowadzonych w sali z matą eliminuje prawdopodobieństwo występowania jakichkolwiek urazów nie ograniczając przy tym rozwoju ruchowego. Jednym z głównych celów Judo fun to nauka sztuki miękkiego padania, która skutecznie zapobiega występowaniu urazów w charakterystycznych dla dzieci w tym wieku wypadkach. Gwałtowny rozwój i słaba koordynacja są powodem częstych upadków na skutek, których mogą wystąpić trwale kontuzje wpływające na sprawność i dalszy rozwój. Specyficzne ułożenie ciała w chwili upadku kodowane przez układ nerwowy w postaci odruchu nabytego zmniejsza też w znacznym stopniu prawdopodobieństwo urazów w późniejszym życiu podczas wypadków losowych takich jak np. upadki z dużej wysokości czy potrącenia przez samochód.

Dodatkowo do prowadzenia zajęć wykorzystuje się filozofie charakterystyczną dla sztuk walki, która wyrabia cechy charakteru jak dyscyplina, umiejętność współpracy, szacunek do siebie i współćwiczących, odwaga czy nieustępliwość….

Program szkolenia doskonale przygotowuje do rozpoczęcia treningów judo lub innej sztuki walki. Dając solidne podstawy może być jednym z czynników wpływających na odniesienie pierwszych sukcesów oraz późniejszych w karierze sportowej.



Facebook IconYouTube IconOdwiedź nas na Google+