Taniec


Logo-alisNauka tańca to zajęcia artystyczne wykorzystujące wiele twórczych form i metod stymulujących rozwój dziecka, odkrywających talent i kształtujących kreatywność myślenia.

Poprzez taniec wpływamy u dzieci na rozwój analizatora słuchowego w zakresie słuchu akustycznego i muzycznego myślenia, rozwój koncentracji uwagi, pamięci muzycznej i pozamuzycznej, logicznego myślenia, tworzymy możliwości zaspokojenia wrodzonej dzieciom potrzeby ruchu i uzewnętrzniania przeżyć emocjonalnych. Taniec pozwala także w radosny i niewerbalny sposób wprowadzić dzieci w świat narodowej tradycji, świadomości kultury lokalnej , umiłowania tego co nam najbliższe – miasta, regionu, ojczyzny, a także bez wskazywania na mapie zapoznaje naszych wychowanków z kulturą innych narodów.

Program obejmujący naukę tańców ludowych: regionalnych i narodowych polskich i obcych oraz tańców nowoczesnych dostosowany jest do możliwości dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu. Nabyte umiejętności dzieci prezentują na występach szkolnych i pozaszkolnych oraz na konkursach tanecznych.Facebook IconYouTube IconOdwiedź nas na Google+