Umuzykalnienie z rytmiką


Logo-alisOkres przedszkolny to czas kształtowania się wrażliwości i uzdolnień muzycznych dziecka.

Celem zajęć jest wzbudzanie zamiłowania do muzyki będące jednocześnie kształceniem wyobraźni i wrażliwości estetycznej. Jest ono realizowane przez czynne formy muzykowania tj. zabawy ruchowe przy muzyce, słuchanie muzyki, śpiewanie piosenek, gra na prostych instrumentach perkusyjnych, ćwiczenia i zabawy uwrażliwiające na podstawowe elementy muzyki oraz rozwijające twórczą inwencję muzyczną dziecka. Nabyte umiejętności dzieci prezentują na okolicznościowych, publicznych występach. Zajęcia są obowiązkowe dla wszystkich dzieci, odbywają się dwa razy w tygodniu po 30 minut.Facebook IconYouTube IconOdwiedź nas na Google+